Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu w 2018 roku - przegląd ofert bankowych oraz kontakt z wybranym bankiem lub doradcą kredytowym.

Zanim zdecydujesz się skorzystać z WYSZUKIWARKI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I MIESZKANIOWYCH, zapoznaj się z niektórymi faktami, które wpływają na to, czy Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez bank. W przypadku klientów detalicznych:

1. Bank przeprowadzi kompleksową ocenę zdolności kredytowej (pod względem ilościowym i jakościowym) w oparciu o przedstawione źródła spłaty zobowiązania, koszty utrzymania, wszystkie zobowiązania finansowe (kredytowe i inne niż kredytowe, np. zasądzone alimenty) oraz ustalony okres spłaty kredytu.

W ramach procesu oceny zdolności kredytowej bank podejmuje działania, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnych i kompletnych informacji na temat całkowitego zadłużenia i poręczycieli, zarówno wobec banków, jak i innych podmiotów, niebędących bankami, a prowadzących działalność w zakresie udzielania kredytów i pożyczek (np. firmy pożyczkowe). Bank z pewnością przyjmie pisemne oświadczenie na temat stanu całkowitego zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Bank zweryfikuje, czy pozyskane informacje służące do oceny zdolności kredytowej są autentyczne, kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Niedopuszczalne jest zaniżanie kosztów utrzymania w celu uzyskania wyższej zdolności kredytowej!

3. Elementami, które w szczególności bank uwzględnia w analizie ilościowej oceny zdolności kredytowej klienta, są dochody i wydatki wszystkich wnioskodawców i poręczycieli.

4. W przypadku klientów, którzy nie uzyskują regularnych dochodów, nie oznacza to, że nie mają szans na kredyt hipoteczny. Jeżeli ocena jest pozytywna, to bank może udzielić kredyt hipoteczny, pomimo nieregularności lub niestabilności dochodów wnioskującego o kredyt.

5. Bank uwzględnia w analizie ilościowej oceny zdolności kredytowej dochody pozostające do dyspozycji po potrąceniu wszelkich należnych podatków, opłat, składek i innych obciążeń finansowych o stałym charakterze.

Bank z pewnością weźmie pod uwagę wszystkie typowe wydatki kredytobiorcy. Analizując je, uwzględni kwoty odpowiadające ich rzeczywistemu poziomowi, w szczególności biorąc pod uwagę liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i miejsce zamieszkania. Bank zweryfikuje deklarowany poziom wydatków na podstawie danych dotyczących kosztów utrzymania i wydatków gospodarstw domowych.

6. W analizie ilościowej banki uwzględniają ryzyko stopy procentowej i jej wpływ na zdolność kredytową wnioskującego o kredyt.

Analiza cech jakościowych w ocenie zdolności kredytowej

1. Analiza cech osobowych: wiek, stan cywilny, liczba osób pozostających na utrzymaniu, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko itp.

2. Analiza historii współpracy klienta z bankiem: historia operacji na rachunku, terminowość spłat dotychczasowych zobowiązań, korzystanie z innych produktów banku, itp.

3. Analiza historii kredytowej w oparciu o informacje dostępne w bazach danych oraz, w miarę możliwości, w bazach danych gospodarczych.

Opracowane na podstawie: KNF - Rekomendacja S.

Kredyty hipoteczne banki i doradcy kredytowi

Poniżej można sprawdzić oferty banków oraz doradców finansowych. Wystarczy wysłać formularz kontaktowy, aby skontaktować się z bankiem lub umówić się na spotkanie z doradcą finansowym.

Poprzednia strona: Na jaki okres bank udzieli kredytu hipotecznego - maksymalny okres kredytowania.


Kredyt hipoteczny a ocena zdolności kredytowej

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka Plikow Cookies. Jezeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmien ustawienia swojej przegladarki.